HoWzorg

HoWzorg levert zorg aan particulieren die al dan niet beschikken over een PGB budget.

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee u zelf uw zorg kunt regelen. Sinds 1 januari 2015 kunt u een pgb krijgen uit 4 verschillende wetten. 

Pgb uit Wet langdurige zorg (Wlz)

Heeft u veel zorg nodig uit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan kunt u die zorg eventueel ook thuis krijgen. Maar alleen als zorg thuis verantwoord is. En als de kosten niet hoger zijn dan de opname in een instelling. U kunt zelf inkopen met een pgb. U vraagt het pgb aan bij het zorgkantoor.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

Pgb uit Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015

Bij ondersteuning aan huis kunt u kiezen uit hulp in natura of een pgb. U vraagt het pgb aan bij de gemeente. De SVB betaalt u uit.

De belangrijkste voorwaarden zijn: 

Pgb uit de Jeugdwet

De gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. U kunt voor de zorg voor uw kind kiezen uit zorg in natura of een pgb. U vraagt het pgb aan bij de gemeente. De SVB betaalt de zorgverlener uit.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

Pgb uit de Zorgverzekeringswet (Zvw)

Verpleging en verzorging thuis vallen onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze zorg wordt vergoed uit het basispakket. U kunt kiezen voor zorg in natura of onder voorwaarden voor een pgb. U vraagt de pgb aan bij uw zorgverzekeraar. 

De belangrijkste voorwaarden zijn:

Meerdere pgb's tegelijk

Het is bijvoorbeeld ook mogelijk dat u meerdere pgbís tegelijkertijd ontvangt. Bijvoorbeeld als u of uw kind een indicatie heeft voor begeleiding, verzorging ťn verpleging. Dan krijgt u  een pgb van de gemeente (Wmo 2015 of Jeugdwet) ťn de zorgverzekeraar. Het pgb van de gemeente kunt u alleen besteden aan zorg en ondersteuning waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Het pgb van de zorgverzekeraar kunt u alleen besteden aan zorg waarvoor de zorgverzekeraar verantwoordelijk is.

CliŽntondersteuning

Het kan verstandig zijn om hulp te vragen van een cliŽntondersteuner die met u bekijkt of het pgb goed bij u past. CliŽntondersteuning kunt u aanvragen bij uw gemeente en is gratis.